Tijdlijn

Kabeldistrict ontwikkelt constant

Toekomst­bestendig

We ontwikkelen Kabeldistrict voor de toekomst. Door de stapsgewijze ontwikkeling kunnen we zo blijven inspelen op de wensen van de tijd. Dit doen we samen met bewoners en bedrijven.

2026
Oplevering woningen en bedrijfsruimten 1e fase
2024
Start bouw 1e fase
maart 2023
Vaststelling BeeldKwaliteitsPlan
oktober 2022

Voordat het nieuw bestemmingsplan in werking treedt, werd eerst een bestemmingsplanprocedure doorlopen. De huidige bestemming is gewijzigd naar een nieuwe werk-woonfunctie voor Kabeldistrict.
Meer weten? Bekijk het Bestemmingsplan Schieoevers Noord – Kabeldistrict en Nieuw Haven op ruimtelijkeplannen.nl.

Juni 2022
Update stedenbouwkundig plan en opening KD Buiten
september 2021

In het KD Lab kun je als jonge start-up terecht voor de ontwikkeling en productie van (hightech-)ideeën, terwijl om je heen het oude fabrieksterrein getransformeerd wordt tot dynamische werk-woonomgeving.
Lees hier meer over het KD Lab.

2021

De transformatie van Kabeldistrict is een uitgebreid en intensief proces dat uit verschillende fases bestaat. De planontwikkeling vindt per deelgebied plaats.

juli 2021

Bij ruimtelijke ontwikkelingen vraagt de gemeente om een stedenbouwkundig plan, waarin met veel aspecten rekening moet worden gehouden, zoals landschap, woningbouwbeleid, verkeer, milieu, veiligheid en (hemel)water.

Maart 2021
Bestemmingsplan ter visie
januari 2021

Om de nieuwbouw voor Kabeldistrict mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Hiervoor worden nu al veel onderzoeken gedaan. Onderdeel hiervan is ook een participatieproces met de omgeving. Samen met de gemeente zullen meerdere bijeenkomsten worden georganiseerd waaraan iedereen kan deelnemen. De start is op 13 januari 2021 en loopt tot en met 13 februari 2021. Kijk voor meer informatie op www.schieoeversnoord.nl.

januari 2021

De KD Campus is een plek waar studententeams van de TU Delft werken aan verschillende innovatie projecten. Zoals de bouw van een raceauto die op waterstof rijdt en de bouw van een boot die vaart op waterstof. In januari werd de hal officieel geopend.
Lees hier meer over KD Campus.

juli 2020

De anterieure overeenkomst tussen Amvest, Kondor Wessels Vastgoed en gemeente Delft voor de ontwikkeling van Kabeldistrict is getekend!

december 2019

Samen met gemeente Delft en een integraal team van experts wordt in 2019 het Voorlopig Stedenbouwkundig Plan afgerond.

juni 2019

Schieoevers Noord moet een levendige, gemengde wijk worden in Delft met speciaal ruimte voor kennisintensieve en innovatieve maakindustrie. Samen met het Milieueffectrapport biedt het ontwikkelplan de kaders en randvoorwaarden voor de transformatie van het gebied.

eind 2018

Overeenkomst Amvest, Kondor Wessels Vastgoed en gemeente Delft voor de ontwikkeling van Kabeldistrict

2010

De globale kaders voor de nieuwe wijk worden bedacht onder de werktitel “creatieve en duurzame economie”.

Geïnteresseerd?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en al het nieuws rond Kabeldistrict.