Plan

De ontwikkeling van een levendige, gemengde én stedelijke Delftse stadswijk.

Toekomst van Kabeldistrict

De transformatie van Schieoevers Noord start met de bouw van Kabeldistrict. In het transformatiegebied Schieoevers Noord komen uiteindelijk 7.500 woningen, waarvan zo’n 3.200 tot 3.500 woningen en 70.000 m² bedrijfsruimten, commerciële en maatschappelijke voorzieningen in Kabeldistrict. Het wordt een dynamisch werk- en woongebied. Met huur- en koopwoningen en bedrijfsruimtes in alle soorten en maten, zit er wellicht ook iets tussen voor jou.

Toelichting plannen

Kabeldistrict wordt zo ontworpen dat de combinatie van bedrijvigheid en wonen een plezierige dynamiek oplevert. Aan de spoorzijde wordt de grotere maakindustrie geconcentreerd, met zeer goede bereikbaarheid over de weg via de nieuw aan te leggen Spoorlaan (de “omgeklapte” Schieweg). Vanaf het naastgelegen station ben je met de trein in een kwartier in Rotterdam of Den Haag. De wijk ligt bovendien op loopafstand van de TU. Binnen de wijk worden de straten autoluw. Je kunt hier heerlijk wonen en werken aan huis, met op loopafstand diverse pleinen, voorzieningen, veel groen en een stadspark aan het water. Een echte stadswijk met diversiteit aan gebouwen tot wel 95 meter hoog. Deze wijk biedt je een heerlijke combinatie van reuring en rust.

Terugkoppeling participatie
Lees hier het verslag van het participatietraject van Schieoevers Noord en Kabeldistrict: schieoeversnoord.nl/meedenken.

Denk meeBekijk de video ‘Planpresentatie participatie 2021’
2026
Oplevering woningen en bedrijfsruimten 1e fase
2024
Start bouw 1e fase
maart 2023
Vaststelling BeeldKwaliteitsPlan
oktober 2022
Vaststelling bestemmingsplan
juni 2022
Update stedenbouwkundig plan en opening KD Buiten
september 2021
Opening KD Lab
Volledige planning bekijken?

Station Delft Campus

Het spoor wordt verbreed naar vier sporen en het station wordt na verbouwing het eerste energieneutrale station van Nederland.

Nieuwe verbinding

De Gelatinebrug. Een nieuwe fiets-loopbrug naar TU Delft verbetert de aansluiting tussen het station, het Kabeldistrict en de campus.

Spoorlaan

Dit wordt de nieuwe doorgaande verbinding van de Kruithuisweg naar het centrum. visualisatie kabeldistrict

Het Fabrieksplein

Op het plein blijven de schoorsteen en het grote vat kenmerkende historische ijkpunten. Hier komt een groot aantal van de voorzieningen. visualisatie kabeldistrict

Schiepark en -plein

De verplaatsing van de doorgaande weg naar de Spoorlaan biedt ruimte voor de aanleg van een park en een plein aan het water van de Schie.

Geluidswering

Indien enigszins mogelijk blijft deze kenmerkende oude fabrieksmuur staan en zal hij onderdeel vormen van de geluidswering.

Shared Space

Het ‘weefsel’, het stratenplan in de wijk, zal als ‘shared space’ worden ingericht: de auto is te gast en er kan dus volop worden gewandeld, gespeeld, geskate en gefietst. visualisatie kabeldistrict

Hartlijn

Door het hart van de wijk is dit de belangrijkste straat die de verschillende pleinen en bouwvelden verbindt. De Hartlijn wordt een divers gebied, met voorzieningen, retail, woningen en horeca. visualisatie kabeldistrict

Gemengde bouwvelden

Elk bouwveld krijgt een gemengde functie van werken en wonen. Bouwhoogtes variëren van 15 tot 95 meter.

Stedenbouwkundig Plan

Kernwaarden

Kabeldistrict is nog niet af. Het is deels nog een plan dat moet stollen. Om vast te blijven houden aan de ambities op korte en lange termijn, is het raadzaam om scherp kernwaarden te formuleren, als ankers voor keuzes en spiegel bij afwegingen op weg naar een optimaal resultaat. Voor Kabeldistrict komen ze samen in zeven kernwaarden die beschrijven wat Kabeldistrict in ieder geval is.

Schieoevers Noord

Kabeldistrict voegt zich naadloos in waar Schieoevers Noord voor staat. Volop Delft, innovatief en dynamisch, waar werken, wonen en ontspannen op vanzelfsprekende wijze met elkaar worden verzoend.

Maken en wonen

Kabeldistrict is voor heel veel soorten mensen, bedrijfjes en bedrijven die gemeen hebben dat zij zich tot Kabeldistrict aangetrokken voelen. Hier kunnen dingen die je elders niet ziet, hier is ruimte voor het experiment en het maken, hier tref je mensen met wie je verder komt. Omvang of omzet, leeftijd of inkomen is hier niet wat hier het verschil maakt, maar de wens om hier bij te horen is wat telt. Maken en wonen zorgen samen voor sterk werken en een gezonde leefomgeving.

Een compacte stadsbuurt

Kabeldistrict verenigt de maat en schaal van de oude binnenstad met de programmatische dichtheid van een nieuwe stad, compact, levendig en divers, die onnodige mobiliteit beperkt en onverwachte ontmoetingen mogelijk maakt. Het weefsel van straten, stegen, daken, pleinen en hoven verbindt alle plekken en koppelt de wijk aan de ruimte en het groen van de Schie.

Lerend

Kabeldistrict is nu. Het biedt vanaf de start ruimte aan pioniers en initiatieven, die door de tijd heen steeds van meerwaarde zijn voor het gebied. Tijdelijke programma’s, nieuwe woon- en werkvormen, slimme openbare ruimte en ontwikkeling in bouw en techniek worden als prototype getest, verbeterd en gebruikt Kabeldistrict voegt zich naadloos in de Delftse innovatiekracht.

Kabelfabriek

Overal in Kabeldistrict voel je dat je in Kabeldistrict bent, hoe het voelt, hoe het oogt, hoe het bruist, nu bij de start tot aan het moment dat alles is gebouwd (al is Kabeldistrict nooit helemaal af), zowel binnen de muren van de huidige hallen als daarbuiten, of het nu gaat om hergebruik van bestaande bouwdelen of om de nieuwe toevoegingen bij, om en in de oude fabriek. Oud en nieuw vermengd, soepel of schurend, met ruimte voor imperfectie en licht ongemak.

Robuust

Alles hoort bij Kabeldistrict, maar dat betekent niet dat alles overal hetzelfde is. Het raamwerk organiseert programma’s, techniek en ontsluiting binnen een open structuur. Het levert de condities zodat alles en iedereen op zijn eigen manier tot bloei kan komen. Een stevige verkeersstructuur waar dat nodig is, maar bijna volledige luwte waar het kan. Slimme concentratie van programma’s die hiervan profiteren, met ruimte voor groei en krimp als de tijd daarom vraagt. Dynamiek waar dat gewenst is, en zachtheid en rust om de hoek in het belang van ook een gezond leef- en werkklimaat te realiseren.

Stadsnatuur

Kabeldistrict denkt aan de toekomst en brengt wat een gezond leven vraagt. De opgave van duurzaamheid in brede zin, zoals voor water, klimaat, energie en hergebruik wordt herkend en geabsorbeerd. Stadsnatuur is overal. De kansen voor ecologie en gezondheid worden maximaal benut, niet alleen in de straten en pleinen, maar ook op de vele daken van de plint, op het Delfts Dak. En uiteraard langs de lange lijn van het Schiepark dat het centrum van Delft met het buitengebied verbindt.

Wonen in Kabeldistrict

Grootstedelijk wonen in een levendige, groene omgeving, met alle voorzieningen op loopafstand. Kabeldistrict krijgt een gevarieerd woningaanbod van appartementen tot stadswoningen. Met gemeenschappelijke dak- en binnentuinen, de beroemde ‘Delftse stoep’ en het nieuwe park aan de Schie, ontstaat hier een fijne plek om te wonen.

Meer over wonen

Werken in Kabeldistrict

Kabeldistrict wordt dé plek waar Delft als HighTech Capital vorm krijgt. High- en smart tech bedrijven – gericht op o.a. de medische wereld, ruimtevaart en wetenschap – kunnen hier starten of uitbouwen. Daaromheen zullen bedrijven en voorzieningen inspringen op de kansen die ze zien. Denk bijvoorbeeld aan een ambachtelijke bakker, een huisartspraktijk, een lokale super, administratiekantoren, webbouwers, een bloemenwinkel of een zaak voor interieurinrichting.

Meer over werken

Team

Ontmoet de mensen die hun expertise en enthousiasme inzetten om de ambities van Kabeldistrict waar te maken.

Michiel van Loon van Mei Architecten. Foto: Marianne Q

Michiel van Loon

Stedenbouwkundige / Architect

Het team van Mei architects and planners heeft het voorlopig stedenbouwkundig plan van Kabeldistrict ontwikkeld. Daarin komen alle aspecten van een duurzame leefomgeving bij elkaar en wordt het industrieel erfgoed geïntegreerd in de nieuwe wijk. Op deze schaal is dat, zelfs binnen Europa, onderscheidend. Ik hoop dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden hier met plezier en een zekere trots komen wonen en werken. Zo maken we van Kabeldistrict een aantrekkelijk, productief en bruisend gebied.

Michiel van Loon
Architect bij Mei architects and planners

Marius Heijn & Olga Wagenaar

Gebiedsontwikkelaars

Amvest en KondorWessels Vastgoed bundelen hun krachten om de Nederlandse Kabelfabriek te transformeren tot Kabeldistrict.
Olga: "Werken bij huis en wonen bij je werk gaan hier op een fijne manier samenkomen. We denken veel na over de combinatie van de menselijke schaal en zo’n hoogstedelijke omgeving. Delft bruist van ondernemerschap en ik vind het gaaf om te zien hoe uitvindingen en nieuwe technologie hier nu al resulteren in productiviteit."
Marius: “Er is in Nederland, terecht, veel aandacht voor het enorme tekort aan woningen, zeker in steden. De aandacht voor het tekort aan bedrijfs- en maakruimte krijgt daardoor minder aandacht.
Maar zeker in en nabij steden is dit tekort gigantisch. Terwijl steden niet kunnen bestaan zonder het faciliteren van die ruimtes.
Delft is natuurlijk een stad die met de TU Delft haar identiteit mede ontleent aan technologie en hightech industrie. Het vasthouden en faciliteren van dergelijke bedrijvigheid is vitaal voor Delft.
Daarom zal Kabeldistrict straks niet alleen bijna 3.500 woningen bevatten maar ook ca. 70.000 m² bedrijvigheid; goed voor ruim 1.000 banen.”

Olga Wagenaar en Marius Heijn
Gebiedsontwikkelaars bij Amvest en KondorWessels Vastgoed

Amber Leeman van de Kabelfabriek. Foto: Marianne Q

Amber Leeman

Strategisch ontwerper

In de identiteit hebben we zowel de oude kenmerken als de nieuwe plannen proberen te laten zien. Omdat we het gebied kennen en weten wat er speelt, was het voor ons geweldig om voor Kabeldistrict het beeldmerk en de communicatie te ontwikkelen.
Ons bureau zit al sinds 2009 in een van de oude fabriekshallen. In de begintijd hebben we hier samen met de andere bedrijven er onze werkplaatsen en kantoren opgebouwd. Het zou mooi zijn om dit soort samenwerkingen te behouden, ook met de nieuwe ondernemers in het gebied.

Amber Leeman
Strategisch ontwerper, de Kabelfabriek

Kristian Koreman

Landschapsarchitect

Wij ontwerpen de openbare ruimte en denken tegelijk integraal mee met het stedenbouwkundig plan. De grote uitdaging is hoe je een dichtbebouwd gebied aangenaam maakt. Dat doen we door voor elke plek het maximale eruit te halen, gelet op zon, wind, een plekje om te zitten, beplanting, water. Dit project is heel groot en tegelijk ‘klein’, met aandacht voor verfijning en details.
Mijn streven is dat dit echt het Kabeldistrict wordt: herkenbaar en eigenwijs. Iets van Delft, iets historisch, maar vooral onmiskenbaar zichzelf.

Kristian Koreman,
Landschapsarchitect bij ZUS

Veelgestelde vragen

Wie werken er aan de ontwikkeling van Kabeldistrict?

De gebiedsontwikkeling is een initiatief en samenwerking tussen Amvest en KondorWessels Vastgoed. Mei architects en planners werken als stedenbouwkundig architect aan het plan en ZUS werkt als landschapsarchitect aan het ontwerp. Daarnaast werken er nog veel mensen vanuit verschillende expertises aan de transformatie van het gebied. Meer weten over het team? Bekijk hier de plannen.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een woning?

Je kunt je nu al aanmelden als geïnteresseerde! We houden je op de hoogte van nieuws en evenementen via onze nieuwsbrief. Inschrijven voor een woning kan pas op een later moment. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de plannen voor Kabeldistrict.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een kantoorruimte, werkplek of commerciële ruimte?

In de huidige fabriekshallen van de voormalige Nederlandse Kabelfabriek in Kabeldistrict zijn diverse ruimten te huur zoals het KD Lab voor de innovatieve maakindustrie. Vul het contactformulier in om meer informatie te ontvangen of een afspraak in te plannen.

De plannen voor de toekomstige bedrijfsruimten zijn nog volop in de maak. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Wanneer start de bouw?

De transformatie van Kabeldistrict is een uitgebreid en intensief proces dat uit verschillende fases bestaat. Naar verwachting kan de bouw van de eerste fase in 2024 starten. De verdere bouw vindt gefaseerd en per deelgebied plaats.

Geïnteresseerd?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en al het nieuws rond Kabeldistrict.