Skip to main content
20 juli 2021|
Nieuws

Architect Michiel van Loon: ‘Kabeldistrict is de stadswijk voor pioniers’

Michiel van Loon: Mei architects and planners

Waar ooit honderden kilometers kabels werden gemaakt, verrijst binnen enkele jaren een totaal nieuwe stadswijk: Kabeldistrict. Industrieel erfgoed, ruimte voor veel groen, waar bewoners elkaar kunnen vinden. Architect Michiel van Loon maakt samen met zijn team van Mei architects and planners en verschillende partners plannen voor Kabeldistrict. ‘Het is een unieke plek: er komt een totaal nieuwe stadswijk, maar wel met respect voor het verleden.’

Stapsgewijs en lerend

De plannen voor Kabeldistrict zijn onderscheidend en uniek in Nederland. Het is niet voor niets dat Kabeldistrict onlangs de Urban Design & Architecture Design Award 2020 kreeg in de categorie ‘Urban Design Concept’. De jury prees de plannen om het onderscheidend en innovatief vermogen van herbestemming en impact op de maatschappij. En Kabeldistrict is nu ook geselecteerd als finalist bij het World Architecture Festival. ‘In het plan smelten heden en verleden zichtbaar samen en is er samenhang en verbondenheid tussen de toekomstige bewoners en ondernemers’, vertelt Michiel. ‘We transformeren het gebied naar een leefbare stadswijk, maar wel met respect voor het industriële verleden. Sterker nog: de zo iconische hallen van de Nederlandse Kabelfabriek laten we voor een groot deel staan en we bouwen hierop voort. De fabriek is als het ware de basislaag.’

Kenners van het werk van Mei architects and planners weten dat zij niet terugdeinzen voor uitdagende projecten. Een gebiedsontwikkeling die aan Kabeldistrict doet denken, is die van Fenix in Rotterdam. ‘Hierbij hielden we ook rekening met het unieke karakter van de historische Fenixloodsen’. Deze loodsen uit 1922 waren destijds de grootste overslagloodsen ter wereld, waar spoorlijnen doorheen liepen en vrachtwagens door goederenliften hun waren op de eerste verdieping konden laden en lossen. Mei plaatste een immense staalconstructie door de loods en bouwde er een nieuw betonnen gebouw boven met 212 nieuwe loftappartementen die samen met de kopers in grootte werden samengesteld. Michiel: ‘Ook in Kabeldistrict willen we niet te rigide beginnen met bouwen en alle plannen al strak vastleggen, we willen stapsgewijs en lerend te werk gaan. Per fase wordt er samen met bewoners en ondernemers bekeken wat zij precies willen doen met hun nieuwe wijk en hier leren wij weer van voor de volgende fases. Wat dat betreft worden de gebruikers van de nieuwe Delftse stadswijk echte pioniers.’

Grote rol voor flexibiliteit

Wie in Kabeldistrict komt wonen en werken, moet een beetje lef hebben, vindt Michiel. ‘De buurt wordt zo opgezet dat wonen en werken samen kunnen gaan, voor wie dat wil. Maar er alleen wonen óf werken kan ook. En het zal er zeker niet uitzien als een typische nieuwbouwwijk. Het wordt een soort gelaagde stad waarbij oud en nieuw door elkaar lopen. We laten de oude fabriekshallen staan, als basislaag waar gewoond en gewerkt kan worden. Boven de oude hallen gaan we de hoogte in. Kabeldistrict wordt autoluw, parkeren gebeurt aan de buitenkant van de wijk. Dat en de grondgebonden woningen zijn aantrekkelijk voor gezinnen, kinderen kunnen er straks veilig spelen. Daarbij wordt het een echte zogeheten ‘gemengde stadswijk’, waar voorzieningen zoals horeca en cultuur aan de pleinen allemaal een plek krijgen.’

‘De bedrijven die zich nu al in Kabeldistrict hebben gevestigd, hebben voor deze plek gekozen vanwege de flexibiliteit die het biedt en om de verbintenis met andere ondernemers aan te gaan. Dit willen we niet verliezen. In de komende jaren, als de nieuwe stadswijk steeds meer vorm krijgt en meer mensen er komen wonen en werken, speelt de flexibiliteit en informaliteit van Kabeldistrict nog altijd een grote rol. Net zoals nu moeten bedrijven hun ruimtes eenvoudig kunnen aanpassen of uitbreiden, zodat zij in hun ontwikkeling niet worden beperkt. En dit geldt ook voor de woningen die in Kabeldistrict komen. Bewoners kunnen hun woningen aan de binnenkant gemakkelijk aanpassen, zodat hun huis blijft passen bij de behoeftes van verschillende levensfases. Zo kunnen zij er langer blijven wonen en zijn huizen bestand om meerdere generaties mee te gaan.’

Groen voor grijs

Dat Kabeldistrict een robuuste, informele stadwijk wordt met respect voor het verleden wil niet zeggen dat bewoners er in een grauwe, industriële boel terecht komen. Sterker nog, groen speelt een heel belangrijke rol in en om Kabeldistrict. Onder het mom ‘groen voor grijs’ worden op dit moment al grote bomen geplant in een tijdelijk park en bloeien de wilde bloemen weelderig in het gebied. En dat groen breidt zich alleen maar uit.

‘Langs het water komt een groot stadspark dat voor iedereen is’, legt Michiel uit. ‘In Kabeldistrict kunnen bewoners genieten van het groen van hun eigen terras, buitenruimte of typisch Delftse stoep. En dankzij de gelaagdheid van de bebouwing komt er ook een heleboel groen, zoals daktuinen en gemeenschappelijk groen waar bewoners zelf vorm aan mogen geven.’

Geïnteresseerd?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en al het nieuws rond Kabeldistrict.