Skip to main content
18 december 2020|
NieuwsWerken in KabeldistrictWonen in Kabeldistrict

Denk mee over Schieoevers Noord

De gemeente en ontwikkelaars nodigen iedereen uit om mee te denken over de verdere ontwikkeling van Schieoevers Noord. Het college van B&W is gisteren akkoord gegaan met het concept van het zogenoemde ‘ruimtelijk kwaliteitskader’ voor dit gebied. Het is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van dit deel van Delft. Het participatietraject Schieoevers Noord gaat over dit ruimtelijk kwaliteitskader en de nieuwbouwplannen voor Kabeldistrict en Delfts Schiekwartier.

Iedereen is welkom

Het nieuwe participatietraject Schieoevers Noord is een vervolg op de participatie uit 2019 voor het ontwikkelplan Schieoevers Noord. Hoe maken we een nieuw stuk stad dat past bij Delft? Hoe maken we het aantrekkelijk om te wonen, werken, ondernemen én bezoeken? Gemeente en ontwikkelaars vragen Delftenaren om mee te denken. Iedereen is welkom: omwonenden, bestaande en toekomstige ondernemers, verenigingen en scholen. De start is op 13 januari 2021 en loopt tot en met 13 februari 2021.

Dit traject is een initiatief van de gemeente Delft, ontwikkelcombinatie Kabeldistrict (Amvest en KondorWessels Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM). Er zijn vier thema’s: werken, leven, bereikbaarheid en wonen. Elke week zijn er per thema online debatten en inspiratiesessies. De activiteiten zijn te vinden op www.schieoeversnoord.nl. Hier kunnen mensen ook hun mening geven of idee voor Schieoevers Noord plaatsen. De meeste activiteiten vinden online plaats, vanwege corona.

Woningen en banen

In 2030 zal een aanzienlijk deel van het huidige bedrijventerrein veranderd zijn in een stedelijk gebied. Er komt plek voor wonen, werken en recreatie. In Kabeldistrict en het Delfts Schiekwartier komen ruim 3.500 woningen. Bovendien kunnen er zo’n 1.250 mensen aan de slag. Deze ontwikkeling past binnen de plannen van de gemeente Delft voor ongeveer 15.000 nieuwe woningen en 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen in 2040.

De verandering van Schieoevers Noord begint met de bouw van Kabeldistrict op de locatie van de huidige Schiehallen. In dit gebied komen ruim 3.200 huur- en koopwoningen. Bedrijfsruimtes in alle soorten en maten zijn straks goed voor ongeveer 1.250 arbeidsplaatsen. Verwijzingen naar de fabriekshallen komen terug in de plannen. Langs het water komt een nieuw park. Nu ligt daar nog de Schieweg. Kabeldistrict is een gezamenlijke ontwikkeling van Amvest en KondorWessels Vastgoed.

Delfts Schiekwartier

Aan de andere kant van de Schie komt het Delfts Schiekwartier. Tussen de bestaande bedrijven komen circa 300-400 eengezinswoningen, appartementen en studentenwoningen. Het naastgelegen bedrijf Octatube krijgt ruimte om uit te breiden. De Delftse roeivereniging Laga verhuist mogelijk naar de kop van de Nieuwe Haven en zorgt zo voor een levendige plek. Delfts Schiekwartier is een ontwikkeling van AM.

Ruimtelijk kwaliteitskader

De gemeenteraad heeft in 2019 voor de ontwikkeling van Schieoevers Noord het ontwikkelplan Schieoevers Noord vastgesteld. Dit plan is nu verder uitgewerkt in het ruimtelijk kwaliteitskader. Hierin staat onder meer wat er kan worden gebouwd in het gebied en hoe we de openbare ruimte inrichten. Beide documenten zijn de basis voor de bestemmingsplannen en omgevingsplannen.

Die worden de komende jaren gemaakt. Er is nu een bestemmingsplan in voorbereiding voor Schieoevers Noord  voor onder meer de ontwikkeling van Kabeldistrict en Delfts Schiekwartier. In dat bestemmingsplan wordt ook de milieuruimte van de huidige bedrijven vastgelegd en daarmee geborgd dat de bestaande bedrijven op Schieoevers kunnen blijven.

Resultaat participatie

De resultaten uit participatietraject worden gebruikt voor de verdere uitwerking van de plannen. Daarna gaat het zogenoemde ‘ruimtelijk kwaliteitskader’ naar de gemeenteraad. De raad stelt dit uiteindelijk vast. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan voor Delfts Schiekwartier en Kabeldistrict voorjaar 2021 klaar is. Rond de zomer ligt het dan ter inzage en kunnen er zienswijzen worden ingediend.

Olga Wagenaar, ontwikkelingsmanager van Amvest: “Van start-ups tot scale-ups en al lang gevestigde ondernemers; er gebeurt al veel in de oude fabriekshallen. Daarnaast gaan we aan de slag om hier ook wonen aan toe te voegen. We zijn heel benieuwd hoe Delftenaren aankijken tegen deze combinatie. En we zijn benieuwd welke ideeën ze hebben voor de openbare ruimte, het park en de voorzieningen.”

Maarten Kool, ontwikkelingsmanager van AM: “Er staat heel wat te gebeuren op deze mooie plek aan de Delftse Schie. Het is echt een nieuw stuk stad. Wij hopen dat zoveel mogelijk Defltenaren willen meedenken. Hoe richten we bijvoorbeeld de kade goed in zodat we iets extra’s aan Delft kunnen toevoegen.”

Wethouder Stephan Brandligt: “Plannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt om samenwerking en afstemming met bewoners, bedrijven en organisaties. Dat is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van Schieoevers Noord.”

Meer informatie?

Kijk op www.schieoeversnoord.nl.

Meer informatie over Kabeldistrict vindt u op: www.kabeldistrict.nl.

Meer informatie over Delfts Schiekwartier vindt u op: www.delftsschiekwartier.nl.

Geïnteresseerd?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en al het nieuws rond Kabeldistrict.